Ansökan inom Omsorg.

Ansökan till Rune Ljungdahls Stiftelse måste innehålla 

En undertecknad sammanfattning i original om varför bidrag söks, och ska alltid ske med brevpost.

Ansökningar och svar hanteras löpande under året.
RLjS förskotterar inte och betalar inte ut några kontanter.
 Följande uppgifter ska bifogas ansökan.
Undertecknade intyg från läkare/kurator eller annan som bekräftar det som anförs i ansökan.
– Ett familjebevis eller för organisationer – ett organisationsbevis.
– Kopia av senaste deklaration/ Max 4 basbelopp/ 229 200 kr. För familj 286 500 kr efter grundavdrag/ Högre inkomst = AVSLAG.
– Fler inkomsttagare på adressen? Då ska allas deklarationer skickas till RLjS!
– För en utbetalning/ Bank + Konto inklusive alla siffror i clearing numret!
Ytterligare information
– Inga blanketter behövs.
– Bidrag ges inte till hyror, reglering av hyresskulder eller andra skulder.
– Det ges inga förskott, utan kvittounderlag skall presenteras efter vårt beslutssvar.
RLjS kommunicerar inga ärenden över telefon/ Bara brev.