Ansökan inom musik, medicin och forskning fr.o.m 220217

Ansökan till Rune Ljungdahls Stiftelse måste innehålla.

En undertecknad sammanfattning i original om varför bidrag söks, och ska alltid ske med brevpost.

Ansökan till Rune Ljungdahls Stiftelse måste innefatta

En undertecknad sammanfattning om varför bidrag söks i original, och ska alltid ske med brevpost.

Ansökningar och svar hanteras löpande under året.

RLjS förskotterar inte och betalar inte ut några kontanter.

  Följande uppgifter ska bifogas ansökan.
– Undertecknade Intyg/Inbjudan/Antagningsbevis som bekräftar ansökan.
– Ett personbevis eller för organisationer – ett organisationsbevis.
– För en utbetalning/ Bank + Konto inklusive alla siffror i clearing numret!

Ytterligare information
– Inga blanketter behövs.
– RLjS betalar ut bidrag för kringkostnader i samband med utbildning eller forskning.

– RLjS ger inga förskott utan kvittounderlag skall presenteras efter beslutssvar.
Gällande musik/ Inga bidrag till instrument, inspelningsutrustning, lokalhyror eller annat liknande.)

 

RLjS hanterar inga ärenden eller kommunicerar över telefon/ Bara per e-post eller brev.