Ansökan inom Musik, Medicin och Forskning.

Ansökan till Rune Ljungdahls Stiftelse måste innehålla.

En undertecknad sammanfattning om varför bidrag söks i original, och ska alltid ske med brevpost.

Ansökningar och svar hanteras löpande under året.
RLjS förskotterar inte och betalar inte ut några kontanter.
  Följande uppgifter ska bifogas ansökan.
– Undertecknade Intyg/Inbjudan/Antagningsbevis som bekräftar ansökan.
– Ett personbevis eller för organisationer – ett organisationsbevis.
– För en utbetalning/ Bank + Konto inklusive alla siffror i clearing numret!
Ytterligare information
– Inga blanketter behövs.
– RLjS betalar ut bidrag för kringkostnader i samband med utbildning eller forskning.
– RLjS ger inga förskott utan kvittounderlag skall presenteras efter beslutssvar.
   Gällande musik/ Inga bidrag till instrument, inspelningsutrustning, lokalhyror eller annat liknande.
RLjS kommunicerar inga ärenden över telefon/ Bara per e-post eller brev.