Syftet

Stiftelsen Rune Ljungdahl (RLjS) bildades 1999 med syfte att ge avkastning till bidrag inom områdena Musik, Medicin, Forskning och Omsorg.

 • Företrädesvis för Musikstudier till enskilda och organisationer, här betalar stiftelsen för utbildning och kringkostnader, men inte till instrument.

 • Ges till Forskning inom medicin och omsorg.

 • Ges också till utbildning inom omsorg och medicin

 • I vissa fall kan bidrag medges till föreningar och andra organisationer/ Specialfall!

  Bidrag inom
  Omsorg ges till sådant som kan höja livskvaliteten för enskilda
    – kan vara typ nya glasögon, hjälp till tandvård eller andra hälsofrämjande insatser etc.
    – kan också vara resor om det kan tillskrivas som ovan.
    – kan ges för annan typ av viktiga vardagliga saker/aktiviteter för enskilda.

Bidrag ges inte till hyror, reglering av hyresskulder eller andra skulder.

RLjS betalar inte ut några kontanter.

Hantering av nya/kompletterade ansökningar och likaså utbetalningar görs i mitten eller i slutet av varje månad.