Ansökan inom omsorg, omvårdnad

Ansökan till Rune Ljungdahls Stiftelse måste innehålla.
En i original undertecknad sammanfattning om varför bidrag söks!
Samt att kopior bifogas av följande uppgifter,

 • Aktuellt intyg från läkare/kurator eller liknande/annan som bekräftar det som anförs i ansökan.
 • Ett personbevis eller för organisationer – ett organisationsbevis.
 • Kopia av senaste deklaration/ Inkomst får inte överstiga 182 800 kr eller för familj 229 000 kr
  efter grundavdrag/Högre inkomst = AVSLAG
 • Finns fler inkomsttagare på adressen? Då ska allas deklarationer skickas till oss!
 • För en utbetalning/ Bank + Konto inklusive alla siffror i clearing numret!
 • Kvitton på betalda utlägg efter att ett BESLUT meddelats och som kan kopplas till det som det sökts för, inget bidrag annars!
 • RLjS ger inga förskott utan kvittounderlag skall presenteras efter vårt beslutssvar.
 • Viktigt/ RLjS godkänner inte ansökningar som kopplas till hyror eller skulder.
 • Inga blanketter behövs.
 • Ansökningar mottas och hanteras löpande under året.
 • Ansökningar skall skickas in till RLjS med brev.
 • Sammanfattningen ska vara undertecknad och i original.
 • Intygen ska vara undertecknade av intygsutställaren/VIKTIGT!