Ansökan inom musik, medicin och forskning

Ansökan till Rune Ljungdahls Stiftelse måste innehålla.
En i original undertecknad sammanfattning om varför bidrag söks!
Samt att kopior bifogas av följande uppgifter,

 • Intyg/ Inbjudan/antagningsbevis eller liknande som bekräftar ansökan.
 • Ett personbevis eller för organisationer – ett organisationsbevis.
 • För en utbetalning/ Bank + Konto inklusive alla siffror i clearing numret!
 • Kvitton på betalda utlägg efter att ett BESLUT meddelats och som kopplas till det som det sökts för, inget bidrag annars!
 • RLjS betalar bara ut bidrag för utbildning, hyror och kringkostnader inom musik/Inte till instrument, skivor eller inspelningsutrustningar
  eller annat liknande.
 • RLjS ger inga förskott utan kvittounderlag skall presenteras efter vårt beslutssvar.
 • Inga blanketter behövs.
 • Ansökningar mottas och hanteras löpande under året.
 • Ansökningar skall skickas in till RLjS med brev.
 • Sammanfattningen ska vara undertecknad och i original.
 • Intygen ska vara undertecknade av intygsutställaren/VIKTIGT!